xseed business development
Forretningsudvikling og strategi

Forretningsudvikling og strategi

Case beskrivelse


Danfoss System Hydraulik A/S erkendte i 1997, at deres forretningsstrategi skulle tages op til revision. Firmaet hed på daværende tidspunkt Danfoss System Hydraulik A/S, og deres produktpalette omfattede alene ventiler og ventilsystemer til skibes tanke. Ventilteknologien udviklede sig i retningen af decentrale enheder med integrerede hydraulikforsyninger. Danfoss System Hydraulik A/S var på forkant med decentrale enheder, men med udbredelsen af disse løsninger ville deres forretning bevæge sig fra systemleverancer, bestående af komplette ventil- og hydrauliksystemer, til komponentleverance. Værdien af leverancerne ville blive mindre, og salget ville ske gennem systemudbydere med større pakker, hvorved den direkte kontakt til slutbrugeren og beslutningstagere ville falde bort, hvilket var en kritisk ændring. Det blev derfor besluttet at tage aktivt fat om problemstillingen.

Realisering


Forretningsstrategien blev endevendt, og en ny blev udarbejdet: Marine Tank Management (MTM). Kompetencen og produktpaletten indenfor ventiler til tanke (styring) blev som første step udbygget til også at omfatte overvågningskomponenter (niveaumålere, temperatursensorer, niveauswitche etc.), samt intelligensen til styring og regulering af tanke (computer- og bussystem). Senere step skulle kigge på øvrige elementer i tankmanagement systemet.

I perioden frem til 2000 blev strategien ført ud I livet, bl.a. ved opkøb af IPH, der besad den nødvendige tilgang til markedet og kompetence på overvågningskomponenter og computersystem. Der blev udviklet en fælles produktstrategi, der udnytter fordelen ved at beherske hele tanksystemet, markedsadgangen blev justeret, og grundlaget for et joint venture i Syd Korea blev lagt.

Senere blev firmanavnet ændret til Danfoss Marine Systems A/S, der bedre signalerer den ændrede strategi. Produktpaletten blev justeret og udvidet, så fordelen ved at håndtere både kontrol- og overvågningssiden kan udnyttes optimalt, og MTM er stadigvæk den grundlæggende og bærende strategi for firmaets udvikling og identitet.

 

 

 Kunden

 

Danfoss System Hydraulik A/S blev i 2006 solgt fra ved en MBI, og skiftede navn til Damcos. Damcos A/S er verdensførende indenfor ventiler og ventilsystemer til skibes tanke.

 

www.damcos.com

xseed business development . ellegårdvej 36 . dk-6400 sønderborg . t. +45 73 12 41 81 . m. +45 22 44 88 66 . f +45 74 43 44 66 . xseed@xseed,dk
xseed business development
xseed business development xseed business development xseed business development