xseed business development
Projektorganisering, change management

Projektorganisering, change management

 

Case beskrivelse

Danfoss Silicon Power modtager årligt et meget stort antal kundeforespørgsler i forhold til firmaets størrelse, som hver i sær kan betragtes som et selvstændigt forretningsprojekt. En stor stigning i antallet af projekter har gjort det vanskeligt at udvælge og styre disse. Gennem et stykke tid har ledergruppen været opmærksom på dette, men den hektiske hverdag gjorde det vanskeligt at give dette den nødvendige fokus. DSP besluttede derfor i april 2003 at fokusere på projektstyring og engagerede sig med Xseed.
 
Gennemførelse
Opgaven blev delt op i 4 faser: Situationsafklaring, Hvor vil vi gerne hen?, Realisering og Implementering
 
Situationsafklaring (Current state)
Udgangspunktet for at foretage forbedringer er en fælles opfattelse af den eksisterende situation. Nøglepersoner blev udpeget/interviewet ,og der blev tegnet et situationsbillede set fra forskellige funktioner i firmaet.
 
Billedet som blev diskuteret og bearbejdet på en workshop med ledergruppen viste bl.a.:
 •  Der siges for ofte ja til projekter, men hvordan finder vi ud af om vi burde sige nej?
 •  Det er svært at styre ressourcerne og have overblikket, specielt for udviklingsafdelingen
 •  Der udarbejdes produktspecifikationer, men ikke egentlig projektspecifikationer
 • Der eksisterer ikke en egentlig nøglepunktsplan
 •  Firmaet er meget traditionelt linieopdelt selv om forretningens natur er projektorienteret
 • Hvad er i grundet et projekt? Og hvad er en opgave?
 •  Der sker ikke en opsamling af økonomien og ressourceforbruget på hvert projekt.

Hvor vil vi gerne hen? (Future state)

På baggrund af workshoppen omkring situationen blev essensen af problemstillingen beskrevet, og der blev i fællesskab med ledergruppen peget 3 områder ud, som skulle bearbejdes og danne fundamentet for en bedre projektsyring.

 •  Screening af projekter. Der skal udvikles en holdbar metode til at udvælge/fravælge projekter.
 •  Nøglepunkts plan. Der skal udarbejdes en nøglepunktsplan, der specielt tager højde for naturen af DSP’s forretning.
 •  Organisering. Det skal fastlægges hvordan projekter skal organiseres, både mht. ansvar opgaver og beføjelser.
Realisering
Der blev udpeget 3 små (3 personer) arbejdsgrupper, som bearbejdede hvert punkt. Resultaterne blev fremlagt og bearbejdet i en fælles workshop.
 • Screening af projekter. Der blev beskrevet en simpel og effektiv screeningsmetode, på ledergruppeniveau, der tager udgangspunkt i firmaets overordnede målsætning og ressourcer.
 •  Nøglepunkts plan. Der blev udarbejdet en nøglepunktsplan, med vigtigste milepæle, kriterier for overskridelse og indhold af de enkelte faser.
 •  Organisering. Det blev besluttet at styrke projektformen ved at ansætte en projektleder i det øverste ledelseslag, med ansvaret for gennemførelsen af de største projekter, samt sikre den fortsatte udvikling af projektarbejdsformen.
Derudover blev det besluttet, at der for hvert projekt skal udarbejdes egentlige projektspecifikationer, og ressourceforbruget skal registreres på de enkelte projekter.
De første tre trin blev gennemført i løbet af 2,5 mdr.
 
Implementering
Det er ved implementeringen værdien af det udførte arbejde skal stå sin prøve, og alt for ofte dør opgaven når de eksterne kræfter slipper opgaven. Ved at involvere nøglepersoner under hele processen sikres ejerskab og derved fremdrift under implementeringen.
 
 
 
Kunden
Danfoss Silicon Power GmbH (DSP), Schleswig, Tyskalnd, producerer custom designede elektroniske power moduler (IGBT), til styring og regulering af større effekter i bl.a. frekvensomformere, strømforsyninger og automobiler. Firmaet blev overtaget af Danfoss A/S i august 1998.
 
xseed business development . ellegårdvej 36 . dk-6400 sønderborg . t. +45 73 12 41 81 . m. +45 22 44 88 66 . f +45 74 43 44 66 . xseed@xseed,dk
xseed business development
xseed business development xseed business development xseed business development